FIVK

Foreningen for Ikkevoldelig Kommunikation (FIVK) blev stiftet i 1997 og arbejder for at fremme en empatisk dialog og relation mellem mennesker. Det gør vi gennem IVK (ikkevoldelig kommunikation) og ved at udbrede kendskabet til IVK i Danmark.

 

IVK har som grundantagelse, at vi alle af natur er empatiske, og at voldelige strategier – verbale som fysiske – er tillært adfærd, som understøttes af den eksisterende kultur. En anden antagelse er, at vi alle har de samme, grundlæggende menneskelige behov, og at alt hvad vi gør, gør vi i et forsøg på at opfylde de behov.Tragiske handlinger er også forsøg på at opfylde behov, forsøg der vidner om, at vi ikke ved, hvad vi ellers kan gøre for at blive hørt.

 

Mennesker, som bruger IVK, oplever mere indre kontakt og fred, mere autenticitet i deres kommunikation og mere forståelse og kontakt med andre mennesker.

IVK er en global bevægelse, der er aktiv i over 65 lande i hele verden. Lær mere om hvordan IVK bidrager til at forandre verden og hvordan også du kan bidrage. www.cnvc.org

 

IVK er udviklet af den amerikanske psykolog og forfatter Dr. Marshall Rosenberg. Marshall Rosenberg udviklede IVK ud fra en fashination af, hvad der skaber fred og trivsel imellem mennesker. Han argumenterer for, at hvis vi ønsker fred mellem nationer, på arbejdspladser og i vores private relationer, må vi starte med at holde op med at fordømme. Marshall Rosenberg foreslår, at alt hvad mennesker nogensinde gør, gør de i et forsøg på at opfylde behov. Nogle gange forsøger vi at opfylde vores behov på tragiske, desperate måder, som skader os selv eller andre, og som gør det svært for andre at forstå os. Samtidigt hjælper det ikke at prøve at stoppe aggressiv og ubehagelig kommunikation og adfærd ved at fordømme, irettesætte, kritisere og bebrejde de mennesker for at forsøger at opfylde deres behov på desperate måder – det kan modsat gøre deres forsøg på at få opfyldt deres behov endnu mere desperate. 


Foreningen tilbyder temadage, kurser, øvegrupper, netværksdannelse, faglig sparring og formidling af egne kurser for medlemmerne. Foreningens hjemmeside og nyhedsbrev bidrager endvidere med opdaterede informationer om arrangementer og kurser, og fortæller om hvad IVK er.

 


Nyheder