FAQHvorfor hedder det giraf og ulvesprog? Er det ikke lidt barnligt, når man tænker på, at det her vel er noget, I gerne vil have, at voksne tager seriøst?

     Der ligger abstrakt psykologi- og kommunikationsteori bag IVK. Når Marshall B Rosenberg har opfundet jackalen og giraffen som symboler for sin teori, er det for sætte billeder på noget abstrakt, så alle slags folk kan forstå og forholde sig til anbefalingerne i det her, uafhængigt af social, kulturel og uddannelsesmæssig baggrund.

     I Skandinavien er jackalen blevet oversat med ulven, vel fordi man tænkte, det var lettere at forholde sig til ulven i denne del af verden. Jeg finder det uheldigt, fordi ulven er et socialt dyr, og dermed ryger symbolikken. Men det er som det er.

     Jackalen er et ensomt dyr, der lever alene, jager alene, opfostrer sine unger alene, som handler egenrådigt og tager afstand fra andre levende væsner. Det fandt Marshall Rosenberg på som symbol for det sprog, vi bruger, når vi dømmer, bebrejder og kritiserer andre for at gøre noget, vi ikke kan lide, og når vi fornægter/projicerer ansvar for vores egne følelser og behov overpå andre (Chefens ordre. Jeg/du skal, må, bør, er nødt til. Dermed er jeg ansvarsfri). Det er sprog der skaber afstand.

     Giraffen er det landdyr, der har det stærkeste hjerte (fordi det skal pumpe så kraftigt) og den længste hals, dermed det største overblik. Og girafsprog handler om at have overblik. Det handler om at kunne se om bag de tragiske udtryk for umødte behov, vi ofte vælter ud med. Og gennemskue hvad det i virkeligheden handler om for hver enkelt, når to mennesker ryger i konflikt. Det handler om at tale et sprog, hvor vi tager ansvar for det der er vores, og lader andre have ansvaret for det, der er deres. Hvor vi lytter til folks intensioner frem for at fokusere på den måde, de får sig udtrykt på. Formålet er at skabe en kontakt med andre som beriger, skaber lykke og som kan skabe fred. Det lyder måske naivt, men det er værd at gå efter, så meget som vi kan, i hvert fald.

Svar af: Gitte Kjær-Westermann

 

Er det her i virkeligheden ikke bare flinkeskolen i ny forklædning – en belæring om at vi skal tale pænt til hinanden?

     Der er mange på mine begynderkurser, der kommer med en opfattelse af, at IVK handler om at lære at opføre sig pænt eller tale pænt. Og den tanke stimulerer skepsis og oprør, for det smager af, at jeg skal undertrykke mig selv og mine følelser. Men IVK handler ikke om at tale og opføre sig pænt. IVK handler om opmærksomhed og bevidsthed og ikke om bestemte ord. Når det er sagt så er det også sådan, at nogle ord stimulerer stærkere følelser end andre ord. Og den viden kan vi bruge til at være bevidst om, hvorvidt de ting vi siger giver os den kontakt med andre, som vi ønsker.

Svar af: Gitte Kjær-Westermann

 

IVK rummer et redskab, de 4 trin. Hvordan er den model opstået, og handler IVK om at kunne mestre dem?

     IVK er også de 4 trin, men ikke begrænset til de 4 trin. Marshall Rosenberg kom frem til de 4 trin igennem 30 års research. Det der interesserede ham var, hvad der får mennesker til at trives. Og han kom frem til, at i relationer der fungerer, er der nogle fællestræk i den måde folk kommunikerer på. Han fandt at i relationer mellem mennesker, der fungerer, er der tilbøjelighed til at holde sig til faktuelle beskrivelser og undlade at dømme og bebrejde andre. Det andet element han fandt var at var plads til at kunne være ærlig med, hvordan de havde det med det, de så, uden at give andre skylden for, hvordan de havde det. Han fandt at det vores følelser fortæller os noget om, er vores behov. Og han fandt at ved at afslutte samtaler med konkrete, ladesiggørlige anmodninger blev det lettere at tage realistiske skridt til at få mødt sine behov bedre.

     Derfor anbefaler Marshall Rosenberg at vi har fokus på disse fire elementer i vores relation med andre.

     I praksis er der forskel på den indre dialog og den ydre dialog. Jeg har altid de 4 trin med mig i mit indre arbejde. De hjælper mig med at få kontakt med, hvad det er, der sker for mig, og andre, når vi for eks står i en tilspidset situation.

     Så min nonverbale kommunikation udtrykker de 4 trin, men min verbale kommunikation afhænger af, hvad jeg tror, giver kontakt. Måske siger jeg ingenting. Måske spejler jeg den andens tanker lidt. Måske tager jeg fat i et enkelt behov. Hvad jeg gør og siger afhænger af timing, parathed og kontakt.

Svar af: Gitte Kjær-Westermann

 

Er det religiøst? Det lyder næsten som Jesus: vend den anden kind til, når du bliver slået!

     IVK er ikke foandret i nogen religion, men i alle religioner. IVK har således ikke et religiøst, men et spirituelt grundlag, som i bund og grund handler om at se skønheden og kærligheden imellem mennesker. Marshall udtaler, at ’ordet kærlighed bliver ved med at dukke op i alle de religioner, jeg har læst om.’ Og IVK opstod i virkeligheden som en bestræbelse på at forstå begrebet kærlighed mellem mennesker og forstå, hvordan kærlighed kan ’gøres i praksis’. For Marshall er kærlighed forbindelsen mellem den guddommelige energi i mig selv og den guddommelige energi i andre. Når vi har forbindelse til den energi, oplever vi en unik kontakt, kærlighed, som man kan kalde Gud, om man vil. Læs mere i den lille bog af Marshal Rosenberg: ”Spiritualitet i praksis”, Rosenlund Forlag.

Svar af: Gitte Kjær-Westermann

 

Hvis IVK handler om at forholde os empatisk til andre uanset hvordan andre opfører sig, betyder det så, at jeg altid skal gøre det, uanset, hvordan jeg har det med det!

     Vi skal ikke kunne forholde os empatisk til andre, altid. Hvis jeg siger til mig selv, at jeg skal det, kan det have store omkostninger for mig, og det kan være, jeg skal bruge meget tid på at restituere mig igen. Så, ja jeg har en intension om at møde andre med girafører på, og ja, det er også ok med lidt uro i kroppen over det, jeg hører. Samtidig er jeg tro mod mig selv og siger fra, hvis jeg kan mærke, at min grænse er nået, og nu kommer jeg på overarbejde.

Svar af: Gitte Kjær-Westermann

 

Hvis IVK kan bidrage til, at konflikter opløser sig af sig selv, når vi har fokus på behov før løsninger, betyder det så, at vi med IVK som redskab altid vil kunne løse alle konflikter – når bare vi har lært IVK grundigt nok og er villige til at gå i dialog længe nok?

     IVK er et effektivt redskab der kan hjælpe os med at håndtere vores konflikter med mere fred. IVK kan også bidrage til at skabe den kontakt mellem mennesker, for eks i familien, på arbejdspladsen, i klasselokalet, der gør, at der skal mere til førend konflikter opstår igen. Men IVK kan ikke love os at vi, selv med de bedste intentioner, kan håndtere alle konflikter på en konstruktiv og frugtbar måde med den tid og de ressourcer, vi har. Så IVK handler også om at finde fred med det, når vi ikke formår at bidrage på den måde, vi kunne have ønsket os til håndteringen af en konflikt

Svar af: Gitte Kjær-Westermann

 

Og hvad så, hvis jeg ikke er villig til at gå i dialog omkring konflikter indtil konflikten opløser sig og alles behov er opfyldt! Er jeg så ikke IVK?

     At gå i dialog omkring konflikter indtil konflikten opløser sig og alles behov er opfyldt er ikke et krav i IVK! I det hele taget er vi opmærksomme på at de anbefalinger, der ligger i IVK ikke ender med ubevidst at blive til nye krav hos os, for så har vi ikke flyttet os ret meget.

     Marshall B Rosenberg fortæller historien om Tømmerflåden, som er hentet fra Buddhismen. Forestil dig paradis, et vidunderligt, fredsfuldt sted, hvor ingen presser dig og alle taler varmt, muntert og imødekommende til hinanden. Forestil dig, at dette paradis ligger på toppen af et bjerg og at der er en flod mellem dig og stedet, som du må over, hvis du vil over til dette sted. Længe ved du ikke, hvordan du skal komme over, men så får du mirakuløst fat i en tømmerflåde, og den tømmerflåde er et fantastisk redskab til at komme til paradiset. Når du først er kommet over floden kan du gå resten af vejen op ad bjerget til paradiset. Har du brug for tømmerflåden til at komme op ad bjerget? Nej, for tømmerflåden var alene et redskab til at komme over floden, og det ville være tåbeligt at slæbe tømmerflåden på ryggen hele vejen op ad bjerget til paradis, hvor tømmerflåden ikke gør nogen gavn. Og alligevel er det somme tider det, vi gør.

     Overført til IVK bliver IVK en tømmerflåde, vi slæber med, hvis vi gør bestemte IVK anbefalinger til ’skal’. Anbefalingerne er vores redskab, som kan lette vores vej over floden til det sted, vi drømmer om. Men det er kun redskaber til at komme over floden, til at komme i kontakt. Somme tider får vi gjort de anbefalingerne til paradiset, og så slæber vi rundt på vores tømmerflåde, også når det er noget andet, vi har brug for. Vi står måske og irriteres over, at andre ikke vil bruge vores tømmerflåde – for eks at andre ikke taler i følelser og behov og anmodninger. Vi insisterer måske på, at andre går i dialog eller stopper op for at opfylde vores behov, fordi vi synes, de burde. Vi kan måske ikke længere så godt få øje på det, når andre faktisk søger at imødekomme os med en intension om kontakt på andre måder, der også hører paradiset til.

Svar af: Gitte Kjær-Westermann

Hvis vi altid skal forholde os til andres smerte, indtil alle er klar til at gå videre, hvornår skal vi så lave andet!

     Marshall B Rosenberg, som har udviklet, er psykolog. IVK er derfor kommunikation med stærke terapeutiske kvaliteter. Det er derfor, at det er så kontaktskabende og healende i den tætte dialog med andre mennesker. Og den dybe kontakt, som IVK er så særlig effektiv til at give os med andre mennesker er stærkt vanedannende :O). Det er så powerful og nærende en følelse at mærke sig selv og andre på denne dybe, dejligt varme måde at jeg på min IVK rejse kan komme til at længes efter at have den her form for dyb kontakt med alle mennesker i mit liv og omgivelser. Jeg kan blive utilfreds med mindre.

     Det giver problemer, fordi det tager tid og energi at have den form for kontakt med alle. Og i grupper og organisationer er kontakt ikke nødvendigvis formålet med, at vi er sammen. Vi har også brug for at holde fokus på hvorfor det er, at vi er sammen. Møder har agendaer og grupper samles om aktiviteter, de tager ansvar for. Kvaliteten i relationen imellem os er stadig meget, meget vigtig for det er den der gør vores beslutninger bæredygtige. Men i grupper hvor vi samles med et andet formål end relationen alene, flytter vi os med et andet niveau af kontakt.

     IVKs grundsten, at alles behov har betydning, tager vi stadig fuldt alvorligt, men vi undgår at tolke det som at hvornår som helst et behov bringes på banen, er vi forpligtede til at håndtere det til ende. Det kan vi gøre på en IVK workshop som denne måske, eller i en empatisnak med en ven, men man kan ikke køre hverken organisationer, virksomheder eller institutioner som denne på den måde. Hvis jeg gør det, gør jeg det til hvad vi laver sammen. Vi vil gerne have flere muligheder for samarbejde end proces alene.

Svar af: Gitte Kjær-Westermann

 

Når IVK handler om at være ærlig, betyder det så, at jeg altid bør sige, hvad der sker i mig, så snart jeg kan mærke en reaktion eller et behov dukke op!

     IVK handler i første omgang om at blive bevidst om, at jeg har behov, mærke dem og acceptere, at det er ok, at de er der. Dernæst handler IVK om at lære at rumme dem, og at kunne skelne mellem, hvornår det er rigtigt vigtigt at jeg handler for at søge at få mine behov opfyldt, og hvornår jeg kan være med at der lige nu er behov, jeg ikke får opfyldt. Det handler således om at udvide min evne til at rumme, at jeg ikke hele tiden kan få alle mine behov opfyldt. Der ligger en befrielse gemt i, at jeg ikke altid behøver at sige, hvad der sker i mig, så snart jeg kan mærke en reaktion eller et behov dukke op!

Svar af: Gitte Kjær-Westermann

 

Er der nogle organisationsstrukturer, der er mere IVK-rigtige end andre? For eks flade hierarkier, hvor ingen bestemmer over nogen andre!

 ----------

Hvis IVK handler om at se alle mennesker som mennesker, hvad så med børn? Er børn så bare små mennesker og skal behandles ligesom voksne!

---------

Hvis titler i bedste fald er ligegyldige – er der så ingen der er dygtigere eller klogere end andre!

 ---------

Hvis IVK handler om at tale hjertets sprog, betyder det så, at det ikke er vigtigt at kunne bruge hovedet og reflektere?

 --------

End FAQ

Nyheder